[20-10-13] przetarg na sprzedaż używanego skutera śnieżnego

opublikowane: 14 cze 2011, 03:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 13 paź 2020, 05:27 ]


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowegoogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego skutera śnieżnego

 

I.              Wykaz przedmiotu przetargu


Lp.

marka/ model

Nr identyfikacyjny pojazdu VIN

Stan techniczny

Cena wywoławcza (brutto)

1

ARCTICAT

BEARCAT 570    

Rok produkcji: 2005

4UFO4SNW74T121733

sprawny

7.500,00 złII. Informacje o miejscu i terminie przetargu:

     Przetarg odbędzie się w dniu: 13.10.2020 o godz. 12.00        

     w Krynicy-Zdroju, ul. Halna 18 (Stacja Centralna Grupy Krynickiej GOPR)

 

III. Warunki przetargu

 

A.     Zasady przeprowadzenia przetargu i sprzedaży

1. przeprowadzona zostanie licytacja na zbywany pojazdów

2. nabywcą zostaje oferent, który podczas licytacji zaproponuje najwyższą cenę.

3. warunki udziału w przetargu określone zostały w pkt. II.B.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego w terminie 3 dni od dnia przetargu tj. do dnia 16.10.2020. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ustalonym terminie traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium

6. oferenci poprzez wpłacenie wadium akceptują warunki przetargu określone w pkt. III

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowanego przetargu bez podania przyczyny.

 

 

B. Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt. III.C. w kasie Grupy Krynickiej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 1000.

 

           

C. Wadium

1. Wysokość wadium określona została ryczałtowo na kwotę 100,00

2. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu w dniu przetargu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej

.

 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Pojazdy można oglądać w Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR ul. Halna 18, Krynica-Zdrój, w dni powszednie okresie od 01.10.2020 do 12.10.2020 w godzinach 8.00-14.30

2.      Dodatkowe informacje na temat oferowanych pojazdów znajdują się na stronie internetowej: zp.gopr-krynica.pl 


SPECYFIKACJA:

1. ARCTICAT / BEARCAT 570 
Rok produkcji: 2005
silnik: dwusuwowy poj. 570 ccm