[2017-10-06] PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - NSR Słotwiny

opublikowane: 14 cze 2011, 03:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 16 paź 2017, 02:57 ]


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku NSR Słotwiny GK GOPR

 

I.              Wykaz przedmiotu przetargu


opis lokalu:

  • lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku Narciarskiej Stacji Ratunkowej "Słotwiny" Grupy Krynickiej GOPR.
  • budynek usytuowany jest przy dolnej Stacji Narciarskiej Słotwiny. (Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska)
  • przeznaczenie wynajmowanego lokalu: działalność gospodarcza - wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, siedziba szkoły narciarskiej lub podobna. 


II. Informacje o miejscu i terminie przetargu: 

     Przetarg odbędzie się w dniu: 16.10.2017 o godz. 11.00        

     w Krynicy-Zdroju, ul. Halna 18 (Stacja Centralna Grupy Krynickiej GOPR)

 

III. Warunki przetargu

 

A.     Zasady przeprowadzenia przetargu i wynajmu lokalu

1. przeprowadzona zostanie licytacja ofert na wynajmowany lokal

2. najemcą zostaje oferent, który podczas licytacji zaproponuje najwyższą cenę.

3. warunki udziału w przetargu określone zostały w pkt. III.B.

4. wynajem lokalu nastąpi na podstawie odrębnej umowy 

5. cena wywoławcza: 1.500 zł netto +23% VAT za 1 miesiąc wynajmu

6. minimalne postąpienie wynosi: 50 zł

7. oferenci poprzez wpłacenie wadium akceptują warunki przetargu określone w pkt. III

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowanego przetargu bez podania przyczyny.

 

 

B. Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt. III.C. w kasie Grupy Krynickiej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 1000.

 

           

C. Wadium

1. Wysokość wadium określona została ryczałtowo na kwotę 500,00

2. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu w dniu przetargu.


.

 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1.  Lokal przewidziany do wynajmu oglądać można w dniach 9-13.10.2017 po wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem Grupy Krynickiej GOPR - tel. 605 672 584

2. Koszt miesięcznego wynajmu obejmować będzie wylicytowaną stawkę netto + podatek VAT (23%) oraz odpłatność za energię elektryczną zużytą w lokalu (rozliczona w oparcie o wskazania sub-licznika oraz stawki taryfy dostawcy energii elektrycznej) 

Comments