[2011-06-14] QUADY Honda TRX 400 FW

opublikowane: 14 cze 2011, 03:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 16 maj 2012, 03:43 ]
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
w dniu 28.06.2011
wszystkie pojazdy zostały sprzedane
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych pojazdów czterokołowych typu QUAD

(działając zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe orzz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 05.10.1993 Dz.U. Rok 1993  Nr 97 poz. 443)

 

I.              Wykaz pojazdów będących przedmiotem przetargu

 

Lp.

marka/ model

Nr rejestracyjny

Nr VIN

Przebieg

Rodzaj pojazdu

(homologacja)

Stan techniczny

Cena wywoławcza (brutto)

1

HONDA

TRX 400 FW

Rok produkcji: 1998

NSY 2136

478TE20U7WA301969

4 440 km

Ciągnik rolniczy

dobry

8.200,00 zł

2

HONDA

TRX 400 FW

Rok produkcji: 1998

NSY 2138

478TE20U7WA301986

6 205 km

Ciągnik rolniczy

dobry

8.200,00 zł

3

HONDA

TRX 400 FW

Rok produkcji: 1998

NSY 2139

478TE20U2WA300941

2 511 km

Ciągnik rolniczy

dobry

8.200,00 zł

Wszystkie oferowane pojazdy posiadają:

·            homologacje (dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych jako ciągniki rolnicze) i są zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

·            aktualne badania techniczne

·            aktualne ubezpieczenia OC i NW

 

II. Informacje o miejscu i terminie przetargu:

     Przetarg odbędzie się w dniu: 28.06.2011 o godz. 11.00        

     w Krynicy-Zdroju, ul. Halna 18 (Stacja Centralna Grupy Krynickiej GOPR)

 

III. Warunki przetargu

 

A.     Zasady przeprowadzenia przetargu i sprzedaży

1. przeprowadzone zostaną 3 odrębne licytacje na każdy ze zbywanych pojazdów wg kolejności określonej w wykazie w pkt I.

2. nabywcą zostaje oferent, który podczas licytacji zaproponuje najwyższą cenę.

3. warunki udziału w przetargu określone zostały w pkt. II.B.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego w terminie 3 dni od dnia przetargu tj. do dnia 01.07.2011. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ustalonym terminie traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium

6. oferenci poprzez wpłacenie wadium akceptują warunki przetargu określone w pkt. III

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowanego przetargu bez podania przyczyny.


 

B. Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt. III.C. w kasie Grupy Krynickiej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 1000.

            

C. Wadium

1. Wysokość wadium określona została ryczałtowo na kwotę 800,00

2. wpłacenie wadium umożliwia udział w wszystkich przetargach jednostkowych, o których mowa w pkt. III.A.1

3. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

4. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu w dniu przetargu.

5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej


  IV. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Pojazdy można oglądać w Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR ul. Halna 18, Krynica-Zdrój, w dni powszednie okresie od 24.06.11 do 28.06.11 w godzinach 8.00-14.30WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. wersja papierowa obwieszczenia (skan w formacie .pdf)

galaria zdjęć

Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
14 cze 2011, 03:23
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
14 cze 2011, 03:23
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
14 cze 2011, 03:23
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
14 cze 2011, 03:23
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
14 cze 2011, 04:23
Comments