[2020-01-17] przetarg na sprzedaż używanych skuterów snieżnych

opublikowane: 14 cze 2011, 03:06 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 24 wrz 2020, 04:25 ]


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego



ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych skuterów śnieznych

 

I.              Wykaz przedmiotu przetargu


Lp.

marka/ model

Nr identyfikacyjny pojazdu VIN

Stan techniczny

Cena wywoławcza (brutto)

1

ARCTICAT

BEARCAT 570    

Rok produkcji: 2005

4UFO4SNW74T121733

sprawny

9.000,00 zł

2

ARCTICAT

BEARCAT 660 TURBO    

Rok produkcji: 2005

 4UFO5SNW55T111670

 niesprawny

 2000,00 zł

3    

SKI-DOO

ALPINE III

Rok produkcji: 1996

G-7-9

 sprawny

7.000,00 zł


 

II. Informacje o miejscu i terminie przetargu:

     Przetarg odbędzie się w dniu: 24.01.2020 o godz. 12.00        

     w Krynicy-Zdroju, ul. Halna 18 (Stacja Centralna Grupy Krynickiej GOPR)

 

III. Warunki przetargu

 

A.     Zasady przeprowadzenia przetargu i sprzedaży

1. przeprowadzona zostanie licytacja na zbywany pojazdów

2. nabywcą zostaje oferent, który podczas licytacji zaproponuje najwyższą cenę.

3. warunki udziału w przetargu określone zostały w pkt. II.B.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego w terminie 3 dni od dnia przetargu tj. do dnia 27.01.2020. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ustalonym terminie traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium

6. oferenci poprzez wpłacenie wadium akceptują warunki przetargu określone w pkt. III

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowanego przetargu bez podania przyczyny.

 

 

B. Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt. III.C. w kasie Grupy Krynickiej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 1000.

 

           

C. Wadium

1. Wysokość wadium określona została ryczałtowo na kwotę 100,00

2. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu w dniu przetargu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej

.

 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Pojazdy można oglądać w Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR ul. Halna 18, Krynica-Zdrój, w dni powszednie okresie od 20.01.2020 do 24.01.2020 w godzinach 8.00-14.30

2.      Dodatkowe informacje na temat oferowanych pojazdów znajdują się na stronie internetowej: zp.gopr-krynica.pl 


SPECYFIKACJA:

1. ARCTICAT / BEARCAT 570 
Rok produkcji: 2005
silnik: dwusuwowy poj. 570 ccm



2. ARCTICAT / BEARCAT 660 Turbo 
Rok produkcji: 2005
silnik: czterosuwowy poj. 660 ccm

uszkodzenia:
  • uszkodzona uszczelka pod głowicą
  • uszkodzona skrzynia biegów



3. SKI-DOO / ALPINE III 
Rok produkcji: 1996
silnik: dwusuwowy poj. 500 ccm