[2021-02-16] Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 16 lut 2021, 01:45 przez Łukasz SMETANA
  

Krynica-Zdrój, 16.02.2021 r. 


DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 1/ZP/O/2021

na realizację zadania:

dostawa  2 sztuk OZONATORÓW w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - GRUPA KRYNICKA

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych OZONATORÓW, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

OZONATOR 1. wydajność wytwarzania ozonu:

  1. maksymalna wydajność: 25 - 30 g/h

  2. regulacja stopniowa: 10 / 20 / 30 g/h

 2. sposób wytwarzania ozonu: wyładowania koronowe

  1. elektrody odporne na wstrząsy i uderzenia

  2. budowa umożliwiająca łatwą wymianę elektrod 

 3. Zasilanie:

  1. Napięcie zasilające: AC 220 ~ 240 V

  2. Moc: do 400 W dla najwyższej wydajności

  3. filtr przeciwzakłóceniowy w układzie zasilającym

  4. przetwornica wysokiego napięcia o bardzo dobrym współczynniku cieplnym, zapobiegającym nagrzewaniu 

 4. Pozostałe wymagania:

  1. Obudowa ze stali nierdzewnej

  2. elektroniczny zegar sterujący czasem pracy urządzenia

  3. deklaracja zgodności CE

2

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 2.032,52 zł.

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 2.500,00 zł

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  130.000 zł przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

5.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1

ESC Piotr Paruszewski

63-500 Ostrzeszów, ul. Stawowa 3

NIP: 514 021 87 53

2.400,00

2.

TECH STEROWNIKI Sp. z o.o.

ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

4.920,00

3.

K-STYL Kamil Stylec

ul. E. Orzeszkowej 32/32, 25-435 Kielce

7.011,00

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 1

2)      nazwa firmy:

ESC Piotr Paruszewski

63-500 Ostrzeszów, ul. Stawowa 3

NIP: 514 021 87 53

2.400,00

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 Oświadczenie

         Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:


Michał SŁABOŃ


Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR


Comments