ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 4 lip 2014, 05:55 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 4 lip 2014, 05:55 ]

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego 10 szt. plecako – apteczek z wyposażeniem do udzielania kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej.

Oferty należy przesyłać do dnia

14 lipca 2014 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy :  marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

 Marcin Kądziołka,

tel. kom. 501-650-267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

Andrzej Stefański

Zastępca Naczelnika Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.goprkrynica.pl

 

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18
załączniki:
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
4 lip 2014, 05:55
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
4 lip 2014, 05:55
Comments