nr 01/UMWM-D/2015 zadanie: dostawa agregatu prądotwórczego (kompaktowego) -2 kW.

http://www.malopolska.pl

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2015 r .”Informacje na temat zapytanie ofertowego

 • [2015-08-06] Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 2 kW „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2015 r .”DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA ...
  Opublikowane: 7 sie 2015, 00:25 przez: Grupa Krynicka GOPR
 • [2015-07-20] sprostowanie - formularz ofertowy Informujemy, że uległa zmianie treść załącznika nr 2  tj. formularza ofertowego do niniejszego zapytania zamieszczonym w dniu 20.07.2015, który zawierał pomyłkę pisarską, która jednak nie ma wpływu na ...
  Opublikowane: 7 sie 2015, 00:25 przez: Grupa Krynicka GOPR
 • [2015-07-20] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania:dostawa do siedziby zamawiającego agregatu prądotwórczego (kompaktowego) - o mocy 2 kW.W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do ...
  Opublikowane: 7 sie 2015, 00:24 przez: Grupa Krynicka GOPR
Wyświetlanie postów 1 - 3 z 3. Zobacz więcej »

[2015-08-06] Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 2 kW

opublikowane: 6 sie 2015, 04:04 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 7 sie 2015, 00:25 ]

http://www.malopolska.pl/

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

 konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu

 ratownictwa górskiego i wodnego w 2015 r .”DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 1/UMWM-D/2015

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 2kW

 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka GOPR

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, o następujących parametrach:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Agregat prądotwórczy (kompaktowy) 2 kW

 

 

·         Obudowa – walizkowa poszycie wykonane z plastiku o dużej wytrzymałości z górnym uchwytem służącym do przenoszenia – niedopuszcza się konstrukcji typu ramowo-klatkowej

·         waga („sucha” – bez paliwa) do 25 kg

·         typ silnika: spalinowy

·         rodzaj paliwa: etylina E95

·         wymiary maksymalne D/S/W [cm]: 60/25/50

·         pojemność zbiornika paliwa min. 3 L

·         rozruch: ręczny – linka

·         poziom emitowanego hałasu LWA: do 90 dB(A)

·         moc maksymalna: 2,0 kW

·         moc nominalna: 1,6 kW

·         stopień ochrony: IP23

·         napięcie generatora: 230 V dodatkowo złącze prądu stałego 12 V do ładowania akumulatora samochodowego

·         gniazda elektryczne: prąd zmienny (AC) 230 V 16A 2 szt., prąd stały (DC) 12V 8A 1 szt.

·         moc mechaniczna silnika spalinowego: do 3 KM

·         zużycie paliwa do 1 litra na godzinę pracy przy obciążeniu nominalnym

·         zabezpieczenia: magneto-termiczne prądnicy, olejowe silnika

·         inwertorowa stabilizacja napięcia

·         agregat powinien posiada możliwość równoległego podłączenia drugiego urządzenia  tego typu w celu podwojenia mocy, poprzez złącze umożliwiające autosynchronizację

·         sygnalizacja optyczna przeciążenia

·         sygnalizacja optyczna oleju silnikowego

·         zacisk uziemienia

·         wyposażenie dodatkowe: kabel do ładowania akumulatorów

1

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto) określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 4.390,24 zł.

słownie złotych: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt 24/100

2)   podatek VAT: 23%

3)   cena brutto: 5.400,00 zł

słownie złotych: pięć tysięcy czterysta 0/100

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamówienie zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./  (ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro).

5.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1

HURT DETAL „AGRO-METAL”

ul. Inwalidów Wojennych 5, 07-410 Ostrołęka

4.551,00 zł

2

TWIN POWER

Ul. Modlińska 159, 03-186 Warszawa

4.600,00 zł

3

TECHMARK 2

Al. Niepodległości 1/10a, 35-303 Rzeszów

4.797,00 zł

4

AXAM

ul. Kochnowskiego 29/9, 01-864 Warszawa

4.723,20 zł

5

F.H.U. „AGRO”

ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk

4.600,20 zł

6

Z.P.H. „PIWI”

ul. Cystersów 2, 31-553 Kraków

4.526,40 zł

7

Sklep Pożarniczy „FLORIAN”

Półko 50, 62-817 Żelazków

5.166,00 zł

 

6.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 6

2)      nazwa firmy:

Z.P.H. „PIWI”

ul. Cystersów 2, 31-553 Kraków

4.526,40 zł

 

Oświadczenie:

 • Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.
 • Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.
 • W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:

 

Michał SŁABOŃ

 

Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR


[2015-07-20] sprostowanie - formularz ofertowy

opublikowane: 20 lip 2015, 23:50 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 7 sie 2015, 00:25 ]

Informujemy, że uległa zmianie treść załącznika nr 2  tj. formularza ofertowego do niniejszego zapytania zamieszczonym w dniu 20.07.2015, który zawierał pomyłkę pisarską, która jednak nie ma wpływu na warunki zamówienia.
Poprawiony i obowiązujący formularz ofertowy znajduje pod adresem:\
to jest w miejscu gdzie był pierwotnie umieszczony.

za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

[2015-07-20] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 20 lip 2015, 04:14 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 7 sie 2015, 00:24 ]

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego agregatu prądotwórczego (kompaktowego) - o mocy 2 kW.

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego 1 szt. agregatu prądotwórczego (kompaktowego) - o mocy 2 kW

Oferty należy przesyłać do dnia

31 lipca 2015 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy : zp@gopr-krynica.pl

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Smetana

tel. kom. 693-340-340, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

Michał SŁABOŃ

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia RatunkowegoZAŁĄCZNIKI:

1-3 of 3