[2015-07-21] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 21 lip 2015, 05:39 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 7 sie 2015, 00:29 ]

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego 3 zestawów lawinowych.

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego 3 zestawów lawinowych

Oferty należy przesyłać do dnia

31 lipca 2015 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy : zp@gopr-krynica.pl

lub faxem nr: 18 4 777 447

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Smetana

tel. kom. 693-340-340, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

Michał SŁABOŃ

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia RatunkowegoZAŁĄCZNIKI:
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
21 lip 2015, 05:39
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
21 lip 2015, 05:39
Comments