wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 19 sie 2015, 04:11 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 19 sie 2015, 04:11 ]

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr: 5/UMWM-D/2015

na realizację zadania:

dostawa fabrycznie nowych baterii oraz elektrod do Automatyczny Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) – 5 zestawów

 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka GOPR

ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

dostawa fabrycznie nowych baterii oraz elektrod do Automatyczny Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) – 5 zestawów

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Lp.

Nazwa artykułu

Specyfikacja artykułu

Ilość

1.

Zestaw nr 1

(do defibrylatora LIFEPAK 1000)

Zawartość kompletu:

 

bateria do defibrylatora (AED) METRONIC model LIFEPAK 1000

nr katalogowy: 11141-000100

1 szt.

 

elektrody do defibrylatora (AED) MEDTRONIC

do modeli LIFEPAK 500 i LIFEPAK 1000

nr katalogowy: 11996-000017

·          Elektrody EDGE System QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG

·          Złącze: REDI-PAK

1 szt.

3 komplety

2.

Zestaw nr 2

(do defibrylatora LIFEPAK 500)

Zawartość kompletu:

 

bateria do defibrylatora (AED) METRONIC model LIFEPAK 500

nr katalogowy: 11141-000013

1 szt.

 

elektrody do defibrylatora (AED) MEDTRONIC

do modeli LIFEPAK 500 i LIFEPAK 1000

nr katalogowy: 11996-000017

·          Elektrody EDGE System QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG

·          Złącze: REDI-PAK

1 szt.

2 komplety

 

3.      Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia określona z należytą starannością:

1)   cena netto: 6.481,48 zł.

słownie złotych: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 48/100

2)   podatek VAT: 8%

3)   cena brutto: 7.000,00 zł

słownie złotych: siedem tysięcy 0/100

4)   sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia: dane rynkowe.

4.      Powody, dla których zastosowano przedmiotową procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamówienie zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./  (ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro).

5.       Wykaz wykonawców, których zaproszono do złożenia propozycji cenowej:

Lp.

Oferent

1.

Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 19, 81-814 Sopot

2.

AraMed sp. z o.o.

Poznań, Jugosłowiańska 71

3.

medyksklep.pl

biuro@aramed.pl

4.

Medisol BV
Arnesteinweg 36, 4338 PD Middelburg, Holandia

5.

AdrenaLTika 

ul. Starego Dębu 18a/2, 31-355 Kraków

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Lp.

Oferent

Zaproponowana wartość realizacji zamówienia (brutto)

1

PHYSIO-CONTROL POLAND SALES SP. Z O.O.

Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

4.951,80

2

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek

ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice

5.235,00

3

DefiMed AED

ul. Olgierda 91/3, 81-534 Gdynia

4.417,20

4

Agata Bonderek-Borowczak

Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ

ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

6.104,70

5

P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa

8.609,54

 7.      Wskazanie wybranej oferty:

1)      oferta nr: 3

2)      nazwa firmy:

DefiMed AED

ul. Olgierda 91/3, 81-534 Gdynia

4.417,20

uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

 

Oświadczenie

 §        Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktów interesu.

§        Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

§        W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktu interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia i wykonanie umowy

 

Za powyższe:

 

Michał SŁABOŃ

 

Naczelnik

 Grupy Krynickiej GOPR

Comments