[2015-07-29] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 29 lip 2015, 04:47 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 7 sie 2015, 00:30 ]

na realizację zadania:

dostawa do siedziby zamawiającego sprzetu do ratownictwa wysokościowego

W ramach procedury rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby zamawiającego sprzętu do ratownictwa wysokościowego wg poniższego wykazu:

l.p.

nazwa

Ilość

I

II

III

1.

Lina statyczna

200 mb

2.

Uprząż regulowana

2 szt.

3.

karabinek stalowy

20 szt.

4.

Przyrząd zaciskowy bezząbkowy

3 szt.

5.

Przyrząd zaciskowy z uchwytem

3 szt.

6.

Karabinek typu HMS

10 szt.

7.

Taśma stanowiskowa szyta (80 cm)

10 szt.

8.

Taśma stanowiskowa szyta (120 cm)

10 szt.

9.

Wór sprzętowy duży (45 L)

4 szt.


Oferty należy przesyłać do dnia

7 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00

na adres  mailowy : zp@gopr-krynica.pl

lub faxem nr: 18 4 777 447

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oferta powinna zawierać koszty, przedstawione zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz ofertowy”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Smetana

tel. kom. 693-340-340, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

 

 

 

Za powyższe:

 

Michał SŁABOŃ

Naczelnik Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego

Pogotowia RatunkowegoZAŁĄCZNIKI:
ĉ
Grupa Krynicka GOPR,
29 lip 2015, 04:47
Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
29 lip 2015, 04:47
Comments