2012-06-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 19 cze 2012, 02:48 przez Grupa Krynicka GOPR   [ zaktualizowane 19 cze 2012, 02:53 ]

Znak sprawy: Nr 1/INW/2012                                                                                      Krynica-Zdrój, 19.06.2012 r.

  

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na remont i modernizację placówki GOPR – Grupa Krynicka.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę nr 5, złożoną przez:

 

Sylwestra Główczyk

Zakład Inwestycji Budowlanych

Łabowa 197

33-336 Łabowa

 

z oferowaną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia 710 000,00  zł

 

Uzasadnienie:

Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Tadeusz Pióro

Firma Budowlano Remontowa

Maciejowa 98

33-336 Łabowa

 

814 260,00 zł

 

87,20

 

87,20

2

Piotr Główczyk

Firma Budowlana Główczyk

Siołkowa 119

33-330 Grybów

 

766 472,22 zł

 

92,63

 

92,63

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe –

„BUDMEX” Spółka z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

 

819 758,60 zł

 

86,61

 

86,61

4

Andrzej Mikulec

Firma Handlowa „MIKULEC”

Biała Niżna 504

33-330 Grybów

 

763 531,68 zł

 

92,99

 

92,99

5

Sylwester Główczyk

Zakład Inwestycji Budowlanych

Łabowa 197

33-336 Łabowa

 

710 000,00 zł

 

100

 

100

6

Lucyna Matyja

BUD-MAT

ul. Kraszewskiego 188

33-380 Krynica-Zdrój

 

734 314,03 zł

 

96,69

 

96,69

 


WERSJA "PAPIEROWA" - skan w formacie .PDF

 

Ċ
Grupa Krynicka GOPR,
19 cze 2012, 02:51
Comments